Strona główna » Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

przez przemo

 

Smolicki RUBIROBOT nagrodzony na  Gali Finałowej IV edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach  województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Smolicka szkoła wzięła udział w IV edycji projektu i realizowała go od listopada 2021r. do czerwca 2022r. Nauczyciele w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w szkoleniach podnosząc swoje kompetencje informatyczne oraz nabywając umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań TIK. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych i pod kierunkiem opiekuna Pana Przemysława Gustowskiego realizowali podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI).

Korzyści dla szkoły związane z udziałem w projekcie były ogromne:

– budowa sieci Wi-Fi w całym budynku szkoły,

– wyposażenie pracowni informatycznej w laptop i 25 tabletów,

– wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne: zestawy LEGO EDUCATION SPIKE,  kostki MERGE CUBE do tworzenia wirtualnych rzeczywistości, gry edukacyjne do nauki programowania SCOTTIE GO,  zestawy do montażu układów sterowanych programowaniem BE CREO i aparat fotograficzny Canon,

– realizacja projektu edukacyjnego dla dzieci w formie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu, pracy metodą wyprzedzającą, wykorzystanie eksperymentów oraz różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu

– materiały biurowe dla zespołów uczniowskich.

Realizując podprojekt ULI smoliccy uczniowie z opiekunem stworzyli RUBIROBOTA – platformę do układania kostki Rubika. Projekt ten okazał się najlepszy w kategorii klas 4 – 8 a smolicki zespół najlepszą szkołą w Wielkopolsce. Członkowie zespołu projektowego wraz z opiekunem Panem Przemkiem uczestniczyli 16 listopada w Gali Finałowej IV edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” i odebrali z rąk Pani Pauliny Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, statuetkę oraz nagrody – tablety BLOW Platinum TAB10.

 

 

KONTAKT:

Szkoła Podstawowa w Smolicach
Smolice 27
63-740 Kobylin


Tel.  Szkoła  (48) 65 548 28 24
Tel. Przedszkole   660 724204

e-mail: spsmolice@oswiatakobylin.pl

DZIENNIK ELEKTRONICZNY:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:

© 2023 Szkoła Podstawowa  w Smolicach | Design by PrzeMo 

Skip to content