Strona główna » Plan lekcji

Plan lekcji

przez przemo

PLAN  ZAJĘĆ  LEKCYJNYCH 2023 / 2024

Lp.godz.klasa Iklasa IIklasa IIIklasa IVklasa Vklasa VIklasa VII
PONIEDZIAŁEK 1.800 – 845ZZj. niemieckimatematykabiologiahistoria
2.855 – 940ZZj. niemieckimatematykareligiahistoriabiologia
3.950- 1035ZZinformatykaprzyrodahistoriamatematykaj. polski
4.1055 –1140wfj. niemieckiZj.polskigeografiaj. niemieckimatematyka
5.1150 –1235wfZtechnikaj.niemieckij. polskigeografia
6.1245 –1330 j. polskiinformatyka Igeografiaj. angielski
7.1340 –1425 zdw j. polski / zaj. logoped.wfj. angielski
8.1435 –1520wfzdw j. polski *
WTOREK 1.zaj. logopedyczne zdw matematyka / zkkzdw j. polski *historia
2.ZZZinformatyka Imatematykahistoriaj. polski
3.ZZZj. polskihistoriamatematykainformatyka
4.ZZwfhistoriaj. polskigwj. niemiecki
5.gdddgdddreligiamatematykaj. polskiwfchemia
6.zkkreligiazkkj.niemieckitechnikawffizyka
7.religiawdż *rewalidacjawf
8.wdż *wf
ŚRODA 1.religia ZZ muzyka (s.3) plastyka (s.7)rewalidacjaj. polski
2.ZZZj.polskimuzykareligiabiologia
3.ZZZwf biologia (s.7)j. polski muzyka (s.3)
4.Zwfgdddwfj. polskimatematykareligia
5.j. angielskiwfinform. II rewalidacjamatematykaj. niemieckiplastyka
6.j. niemieckiinformatyka Imatematyka
7.5/6 zdw j. niemieckigeografia
8.doradztwo zawodowe*
CZWARTEK 1.informatyka muzyka (s.3)j. polskirewalidacjaj. niemiecki
2.ZZZmatematykaj. polskimuzykafizyka
3.ZZZj. niemieckimatematykaj. polskichemia
4.informatykaZZreligiawfmatematykaj. polski
5.wfwfgwwftechnikareligia
6.j. angielskiwfgdddgwinformat. IIzkkgw
7.gdddzdw j.niemiecki
8.
PIĄTEK 1.Zprzyrodainform. IIrewalidacja6/7 zdw matematyka
2.Zj. niemieckiZwfj. polskireligiaj. niemiecki
3.ZreligiaZwfj. niemieckij. polskimatematyka
4.religiaZj. niemieckiplastykawfj. niemieckimatematyka
5.Zreligiamatematykawfplastykaj.polski
6.wfreligiaj.polskiwf
7.wdż *gdddwf
8.wdż *

PLAN  ZAJĘĆ  LEKCYJNYCH 2022 / 2023

Lp.godz.klasa Iklasa IIklasa IIIklasa IVklasa Vklasa VIklasa VIII
PONIEDZIAŁEK 1.800 – 845Religia ZDW Matematyka WOS
2.855 – 940WFZJ. niemieckiPlastykaReligia MatematykaHistoria
3.950- 1035WFZZReligia J. polskiJ. niemieckiEDB
4.1055 –1140ZZZJ. polskiWFHistoriaMatematyka
5.1150 –1235ZGDDDZMatematyka WFJ. polskiBiologia
6.1245 –1330ZWFRewal. HistoriaGDDDJ. polskiWF
7.1340 –1425Inform.HistoriaRewal. WF
8.1435 –1520Rew .Rew.Inform.
WTOREK 1.ZZJ. polskiBiologiaHistoria
2.ZZZMatematykaHistoriaJ. polskiGW
3.ZZZReligiaJ. polskiMatematykaWOS
4.J. niemieckiReligiaZJ. niemieckiMatematykaHistoriaChemia
5.ReligiaGDDDTechnikaJ. niemieckiGeografiaFizyka
6.WFPrzyroda Geografia WFJ. niemiecki
7.GWZaj. kor.- komp.WFGeografia
8.Zaj. kor.- komp.
ŚRODA 1.ZJ. niemieckiZDW J. polskiRew.Inform.ZDW J. polski
2.ZZWFJ. polskiPlastykaJ. polski
3.ZZZWFMatematykaJ. polskiJ. polski
4.Inform.WFZJ. polskiReligiaGDDDMatematyka
5.WFWFZJ. polskiGWMatematykaReligia
6.Zaj. kor.- komp.MatematykaWFReligiaJ. angielski
7.WFGWJ. angielski
8.GDDD J. ang.
CZWARTEK 1.ZZMatematykaInform.
2.ZZZRew .Inform. MatematykaBiologiaFizyka
3.ZZJ. niemieckiJ. polskiPlastyka J. niemieckiChemia
4.ZReligia Inform.Matematyka J. polskiWFJ. polski
5.GDDDInform.ReligiaJ. niemieckiTechnikaWFJ. polski
6.Zajęcia logopedyczneGDDDJ. niemieckiTechnikaWF
7.ZDW J. niemieckiZDW Matem/J.niem.WF
8.Zajęcia logopedyczne 4-8Rew.ZDW J.niem.
PIĄTEK 1.ZJ. niemieckiRewal. WDŻWDŻZDW J. Pol.ZDW Matematyka
2.ZZZWDŻInform.J. polskiMatematyka
3.ReligiaZZWFJ. polski MuzykaMatematyka
4.J. niemieckiZMuzyka WFJ. niemieckiJ. niemieckiReligia
5.Szachy WFMuzykaMatematykaReligiaJ. niemiecki
6.WFPrzyrodaMuzykaInform.J. niemiecki
7.J. niemieckiInform.J. polski
8.

KONTAKT:

Szkoła Podstawowa w Smolicach
Smolice 27
63-740 Kobylin


Tel.  Szkoła  (48) 65 548 28 24
Tel. Przedszkole   660 724204

e-mail: spsmolice@oswiatakobylin.pl

DZIENNIK ELEKTRONICZNY:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:

© 2023 Szkoła Podstawowa  w Smolicach | Design by PrzeMo 

Skip to content