Strona główna » Dokumenty » Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy I

przez przemo

 REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz.900 z póź. zm.)

– Uchwała nr XXVII/136/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy  szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylin

Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Kobylin na rok szkolny 2024/2025

 

 • 1

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

ORAZ SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW

 

W pierwszej kolejności do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Smolicach przyjmowane są:

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Wszyscy zakwalifikowani kandydaci zostają przyjęci.

Przyjęcia dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodzica.

 

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

 

 1. a) REKRUTACJA – jeśli szkoła posiada wolne miejsca.

Rekrutacja odbywa się według następujących kryteriów:

 

L.p. Kryterium Wartość kryterium w punktach
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego            w obwodzie szkoły podstawowej, w której ma siedzibę oddział przedszkolny 10

 

2. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny         w danej szkole 8
3. Dogodne położenie danej szkoły odnośnie miejsca pracy jednego z rodziców 8
4. Wielodzietność rodziny kandydata 5
5. Kandydat objęty kształceniem specjalnym 5
6. Niepełnosprawność w rodzinie kandydata 5
 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

41

 

 1. b) REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – w dodatkowym terminie, jeśli nadal są wolne miejsca.

 

 • 2

 

DOKUMENTY WYSTĘPUJĄCE W REKRUTACJI

 DO KLASY PIERWSZEJ

 

 1. Zgłoszenie rodzica.
 2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.
 3. Zarządzenie dyrektora w prawie powołania komisji rekrutacyjnej.
 4. Protokół postępowania rekrutacyjnego.
 5. Lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji.
 6. Lista kandydatów niezakwalifikowanych do rekrutacji.
 7. Lista kandydatów przyjętych do klasy 1 szkoły podstawowej.
 8. Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy 1 szkoły podstawowej.
 9. Wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 10. Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 11. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 12. Oświadczenia ( o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego / o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez rodzeństwo / o dogodnym położeniu wybranej szkoły /  o wielodzietności rodziny dziecka  /   potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ).

 

 • 3

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
  Zgłoszenie dzieci zamieszkałych

w obwodzie szkoły

 

12 lutego –

23 lutego

 

 
 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacyjnych

 

 

28 lutego –

13 marca

 

13 maja  –

24 maja

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów 15 marca –

20 marca

27 maja –

5 czerwca

 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 27 marca

 

 

do 10 czerwca

 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

do 5 kwietnia

 

do 19 czerwca

5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

do 9 kwietnia

 

 

do 21 czerwca

 

 

 

 • 4

 

POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Smolicach przeprowadza komisja rekrutacyjna  w składzie:

 

 • Edyta Szymczak – przewodnicząca komisji
 • Beata Szyrner – członek komisji
 • Marieta Kaczmarek – członek komisji

 

 • 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rekrutacje do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Smolicach przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

 

Smolice, dn. 05 lutego 2024 r.

KONTAKT:

Szkoła Podstawowa w Smolicach
Smolice 27
63-740 Kobylin


Tel.  Szkoła  (48) 65 548 28 24
Tel. Przedszkole   660 724204

e-mail: spsmolice@oswiatakobylin.pl

DZIENNIK ELEKTRONICZNY:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:

© 2023 Szkoła Podstawowa  w Smolicach | Design by PrzeMo 

Skip to content