Strona główna » Historia Szkoły

Historia Szkoły

przez przemo

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

Smolicka szkoła jest największą wiejską szkołą na terenie gminy Kobylin. Z zapisków księdza Cypriana Stochaja wynika, że najstarsza wzmianka o szkole pochodzi z roku 1642, kiedy to w księdze chrztów odnotowano Tomasza Kdłę (albo Kudłę), syna owczarza jako kantora i rektora szkoły. Obok niego widnieje nazwisko kantora, prawdopodobnie i nauczyciela – Jana Culmenisa (z Chełmna). Przez cały wiek XVIII nie ma żadnych informacji o szkole smolickiej. Można przypuszczać, że upadła ona tak, jak większość szkół parafialnych. W 1841 roku wybudowano nową dwuklasową szkołę z uposażeniem dla dwóch nauczycieli. Językiem wykładowym był wówczas język polski. Pierwszy zapis w języku niemieckim widnieje w kronice szkoły pod datą 1843 rok. Wtedy do obwodu szkolnego należały wsie: Smolice, Zdziętawy, Raszewy, Rogożewo oraz część Pasierb. Budynek, w którym obecnie mieści się szkoła ma ponad sto lat, a jego budowę rozpoczęła hrabina Helena von Zieten. Budynek powstawał etapami, ostatecznie rozbudowę zakończono w 1957 roku, kiedy to postawiono tzw. “przybudówkę.” W okresie powojennym placówką kierowali: pan Franciszek Kaczmarek (1946-1970) oraz pan Łucjan Świdurski (1970-2001). Dyrektorem szkoły była również pani mgr Dorota Krajewska (2001-2013). Obecnie placówką kieruje pani mgr Marlena Kamińska.

Na przestrzeni ostatnich lat budynek był systematycznie modernizowany. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono wszystkie okna i drzwi wejściowe. W 2001 roku oddano do użytku sanitariaty, doprowadzono wodę do wszystkich sal lekcyjnych, powstała kuchnia, a w 2006 roku bardzo nowoczesną kotłownię gazową. W 2007 roku wyremontowano nawierzchnię dziedzińca szkolnego, boiska rekreacyjnego (położono kostkę brukową), dzięki czemu uczniowie mogli bezpiecznie spędzać czas podczas przerw międzylekcyjnych. Tam też odbywają się niektóre zajęcia wychowania fizycznego i komunikacyjnego. W 2017 roku wyremontowano parking przed szkołą, zburzono stary płot i postawiono w tym miejscu murek z cegły klinkierowej. W 2018 roku zaadaptowano pomieszczenia mieszkalne i stworzono 2 sale lekcyjne – potrzebne w związku ze zmianami organizacyjnymi i powrocie klasy 7 i 8 do szkoły.

Od 2002 roku w struktury szkoły włączono 2 oddziały przedszkolne, usytuowane do 2002r. w budynku należącym do Hodowli Roślin Smolice, położonym w pięknym parku. A od 25 lutego 2022r. w nowym budynku przy szkole.

Obecnie w szkole znajduje się 7 pomieszczeń dydaktycznych, pracownia komputerowa, pomieszczenie biblioteczne, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, kuchnia oraz kotłownia. Placówka jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne pozyskane z licznych projektów i programów, a biblioteka posiada bogaty księgozbiór. Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy, ale także rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych. Szkoła znana jest w gminie i w  powiecie dzięki udziałowi w licznych konkursach tematycznych i zawodach sportowych. Smoliccy sportowcy mają do dyspozycji boisko szkolne trawiaste i salę gimnastyczną dzierżawioną od Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach.

KONTAKT:

Szkoła Podstawowa w Smolicach
Smolice 27
63-740 Kobylin


Tel.  Szkoła  (48) 65 548 28 24
Tel. Przedszkole   660 724204

e-mail: spsmolice@oswiatakobylin.pl

DZIENNIK ELEKTRONICZNY:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:

© 2023 Szkoła Podstawowa  w Smolicach | Design by PrzeMo 

Skip to content