Strona główna » Dokumenty » Regulamin wpisu do Złotej Księgi

Regulamin wpisu do Złotej Księgi

przez przemo

Regulamin wpisu do Złotej Księgi
Szkoły Podstawowej w Smolicach

§ 1

Do Złotej Księgi Szkoły Podstawowej w Smolicach wpisani mogą być uczniowie i absolwenci o wybitnych osiągnięciach przynoszący swoim działaniem, postawą, odwagą, wrażliwością na los innych, niesieniem pomocy chlubę szkole.

§ 2

Do Złotej Księgi wpisani zostają:

Laureaci i finaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, którzy w sposób jednoznaczny przyczynili się do rozsławienia imienia Szkoły Podstawowej w Smolicach. Zachowanie tych uczniów pod żadnym względem nie budzi zastrzeżeń.

Absolwenci, którzy osiągnęli średnią ocen na zakończenie szkoły podstawowej co najmniej 5.00 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania a ich wysoka kultura osobista, aktywność społeczna, zachowanie były wzorem dla innych uczniów. Absolwenci dbali o dobre imię szkoły, godnie reprezentowali ją na zewnątrz, odnosili się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i pracowników.

Inni uczniowie, których wyjątkowa postawa i działalność wobec społeczności oraz troska o dobro szkoły zasługują na wyróżnienie i zapisanie się w historii szkoły.

§ 3

Wpisu do Złotej Księgi dokonuje się na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 4

Wpis powinien zawierać między innymi:
imię i nazwisko wpisywanego (zdjęcie)
nazwę szkoły
uzasadnienie wpisu

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2016 r.

KONTAKT:

Szkoła Podstawowa w Smolicach
Smolice 27
63-740 Kobylin


Tel.  Szkoła  (48) 65 548 28 24
Tel. Przedszkole   660 724204

e-mail: spsmolice@oswiatakobylin.pl

DZIENNIK ELEKTRONICZNY:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:

© 2023 Szkoła Podstawowa  w Smolicach | Design by PrzeMo 

Skip to content